Stipendium

FokusKina utlyser årligen ett stipendium för ungdomar under 26 år

Stipendiet syftar till att ge studerande ungdomar under 26 år som är intresserade av Kina möjlighet att göra ett besök i landet. Stipendiet kan även utnyttjas för studieresa eller förberedelser för studier. Stipendiaten skall visa ett allsidigt intresse för Kina samt vara något bevandrad i ämnen som landets språk, kultur, historia eller samhällsliv.

FokusKinas ungdomsstipendium för resa till Kina uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan endast sökas av medlem i FokusKina och skall användas för resekostnader till och i Kina. Stipendiaten förutsätts insända rapport till FokusKina efter avslutad resa. Rapporten kan komma att publiceras i Kinarapport i samråd med redaktören.

Ansökan ska göras på särskild blankett samt en bilaga om max 1 A4-sida, som skickas med vanlig post eller med e-post och skall vara föreningen tillhanda senast 31 december. Stipendiet utlyses årligen i månadsskiftet september/oktober och i samband med detta läggs ansökningsblanketten ut på föreningens hemsida tillsammans med övrig aktuell information.

Stipendium 20180001

Ladda ner ansöksblanketten:
us_2018_blankett.pdf