Prenumerera

Kinarapport

Prenumeration och provnummer

Prenumeration på Kinarapport ingår i medlemskap i Svensk-kinesiska föreningen. Man kan även prenumerera utan medlemskap.

Tidskriften utkommer fyra gånger per år. De tre första numren omfattar ca 40 sidor, det fjärde ca 100 sidor. Medlemskap och prenumeration gäller per kalenderår.

  • Medlemskap: ordinarie medlemskap 345 kr, ungdomar 15-26 år 150 kr, heltidsstuderande 150 kr, familjemedlem 100 kr. Läs mer om allt som ingår i medlemskap.
  • Prenumeration: privatpersoner, bibliotek, skolor, företag, myndigheter m fl 500 kr (exkl moms, moms tillkommer inte, Kinarapport är momsbefriad).
  • Prenumerationer kan beställas direkt från föreningen eller genom företag som förmedlar prenumerationer (t ex BTJ och LM Information Delivery).
  • Extra portoavgift för dig som är bosatt utanför Sverige 345 kr (p. g. a. högt utlandsporto).

Avgiften betalas till Svensk-kinesiska föreningens PlusGiro 50 12 77-8

Provnummer

Beställ gärna ett gratis provnummer! Sänd e-post till info@svenskkinesiskaforeningen.org så skickar vi ett tidigare nummer.

Prenumerera nu!