Prenumerera

Kinarapport

Prenumeration och provnummer

Prenumeration på FokusKinas tidskrift ingår i medlemskap i FokusKina. Man kan även prenumerera utan medlemskap.

Tidskriften utkommer fyra gånger per år. De tre första numren omfattar ca 40 sidor, det fjärde ca 100 sidor. Medlemskap och prenumeration gäller per kalenderår.

  • Medlemskap: ordinarie medlemskap 345 kr, ungdomar 15-26 år 150 kr, heltidsstuderande 150 kr, familjemedlem 100 kr. Läs mer om allt som ingår i medlemskap.
  • Prenumeration: privatpersoner, bibliotek, skolor, företag, myndigheter m fl 500 kr (exkl moms, moms tillkommer inte, FokusKinas tidskrift är momsbefriad).
  • Prenumerationer kan beställas direkt från föreningen eller genom företag som förmedlar prenumerationer (t ex Prenax och LM Information Delivery).
  • Extra portoavgift för dig som är bosatt utanför Sverige 345 kr (p. g. a. högt utlandsporto).

Avgiften betalas till FokusKinas PlusGiro 50 12 77-8

Prenumerationer
prenumerationer@fokuskina.se

Provnummer
Beställ gärna ett gratis provnummer! Sänd e-post till info@fokuskina.se så skickar vi ett tidigare nummer.

Prenumerera nu!