Om föreningen

Svensk-kinesiska föreningen är en ideell förening som vänder sig till alla Kinaintresserade. Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

Som medlem får du

  • Tidskriften Kinarapport
  • Digitalt nyhetsbrev
  • Inbjudan till lokalavdelningarnas aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Skåne
  • Inbjudan till unika medlemsresor till förmånspris, resor till både Kina och Kinas grannländer
  • Höga rabatter (upp till 10 %) från researrangörerna Kinalotsen, Kinaresor (Kinaresor, Indienresor, Historiska Resor, Hemslöjdsresor) och Lotus Travel
  • Du som är under 26 år ges möjlighet att ansöka om ett resestipendium som utdelas årligen
  • Kallelse till stämmor och föreningskonferenser

Föreningens tidskrift Kinarapport speglar de stora politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som sker i dagens Kina och ger återblickar bakåt som ger djupare insikter i landets mångtusenåriga kultur och historia. Kinarapport utkommer med fyra nummer per år. #1-3 är på 32-48 sidor, #4 omfattar hela 100 sidor.

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen genom medlems- och prenumerantavgifter och av det produktionsstöd som Kulturrådet ger för utgivningen av Kinarapport.

Nedan följer texten översatt på Kinesiska.

瑞中协会是一个面向所有对中国有兴趣的民众的非营利性而不带有任何政治,宗教和经济倾向协会.

作为协会成员您将定期收到我们的杂志”中国报道”以及协会成员简报.协会成员将有机会参加在斯德哥尔摩,哥德堡,斯堪纳以及乌普萨拉举行的活动.协会每年也会组织成员到中国旅游并且颁发两个旅游奖学金.

”中国报道”主要反映当代中国发生的政治,经济,社会和文化的巨大变迁,同时也将穿插对中国数千年文化和历史的深度回顾和探讨.

我们活动经费主要来自会员会费和杂志订阅费.”中国报道”印刷邮寄费用是由瑞典文化促进委员会资助.

 

Styrelsen

Ordförande Christina Nygren

Ledamöter Eva Aggeklint, Mikael Anveden, Gunnar Bäck, Per Camenius, Anders Edler, Linus Fredriksson, Johan Fresk, Emma Håkansson Lundhag, Bertil Lundahl, Lars-Olof Pehrsson, Susanna Sjögren, Margareta Skov, Per Wadman, Michael Wang och Marianne Wikström

Suppleanter Kerstin Andersson, Jenny Bollius och Jean Lo

Ny styrelse väljs vartannat år.

Föreningens Stadgar

Lokalavdelningar

Stockholm

Ordförande  Mikael Anveden
Vice ordförande  Pontus Bodén
Sekreterare  Johan Backholm
Ledamöter  Yusie Rundkvist Chou, Marika af Winklerfelt
Suppleanter  Maria Lindskog-Krasznai
Revisor  Susanne Johnsén (ordinarie), Carin Öhman (suppleant)

Göteborg

Ordförande  Bob Lee
Sekreterare  Jean Lo
Kassör  Arne Sätherström
Ledamöter  Ingemar Drottinger, Yani Liu, Ulf Rothmyr, Johanna Örvén

Skåne

Ordförande  Linus Fredriksson
Kassör  Ingrid Monthán
Sekreterare  Pia Wiberg
Ledamöter  Anders Edler, Barbro Ericsson, Bertil Lundahl, Ingemar Ottosson, Margareta Skov, Maria Ståhl
Revisor  Louise Wikman, Kerstin Ponnert (suppleant)

Uppsala

Ordförande Peter Söderlund
Kassör Christer Berglund
Sekreterare Joel Gordon Hultsjö
Kontaktperson med universitetet Frida Lindberg
Kulturnattsansvarig Albin Geijer
Ansvarig för spontana träffar Michael Wang