Om föreningen

FokusKina är en ideell förening som vänder sig till alla Kinaintresserade. Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

Som medlem får du

  • FokusKinas tidskrift
  • Digitalt nyhetsbrev
  • Inbjudan till lokalavdelningarnas aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Skåne
  • Inbjudan till unika medlemsresor till förmånspris, resor till både Kina och Kinas grannländer
  • Höga rabatter (upp till 10 %) från researrangörerna Kinalotsen, Kinaresor (Kinaresor, Indienresor, Historiska Resor, Hemslöjdsresor)
  • Kallelse till stämmor och föreningskonferenser

FokusKinas tidskrift speglar de stora politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som sker i dagens Kina och ger återblickar bakåt som ger djupare insikter i landets mångtusenåriga kultur och historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. #1-3 är på 32-48 sidor, #4 omfattar hela 100 sidor.

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen genom medlems- och prenumerantavgifter och av det produktionsstöd som Kulturrådet ger för utgivningen av FokusKinas tidskrift.

Nedan följer texten översatt på Kinesiska.

”聚焦中国”协会是一个面向所有对中国有兴趣的人的非营利性而不带有任何政治、宗教和经济倾向的协会。

协会成员您将定期收到我们的杂志《聚焦中国协会杂志》以及协会成员简报。协会成员还能免费的参加在斯德哥尔摩、哥德堡、斯堪纳以及乌普萨拉所举行的活动。每年也会安排成员到中国旅游并且颁发一个旅游奖学金。

《聚焦协会杂志》主要反映当代中国发生的政治、经济、社会和文化的巨大变迁,同时也将穿插对中国数千年文化和历史的深度回顾和探讨。

我们活动经费主要来自会员会费和杂志订阅费。

《聚焦中国协会杂志》和其他活动仅使用瑞典语。

bilaga0001

 

FokusKinas styrelse 2017-19

Ordförande

Christina Nygren, Stockholm (Södermalm)
Studerat, forskat och arbetat i Kina, Japan, Indien, Bangladesh, Vietnam och Laos. Professor i teatervetenskap. Examen i Japans teaterhistoria och estetik från Osaka universitet och Kinas teaterhistoria och teori vid Central Academy of Drama i Beijing. Publicerat böcker om scenkonst och populärkultur. Medlem i föreningen sedan 70-talet och i styrelsen sedan 90-talet. Ordförande för föreningen och ansvarig utgivare för Kinarapport/FokusKinas tidskrift sedan 2013. Ägnar mycket tid åt tidskriften tillsammans med Johan Fresk. Driver butiken Brokiga Bengalen på Södermalm i Stockholm som säljer textilier och kläder från Bangladesh.

Ordinarie ledamöter

Eva Aggeklint, Stockholm (Skarpnäck) 
Disputerad i ämnet Asiens språk och kulturer vid Stockholms universitet. Intresserad av kinesisk modern och samtida konst i ett globalt perspektiv men framförallt som samhällsreflektioner av det moderna samhället. Engagerat sig i frågan om hur de östasiatiska samlingarna i Stockholm ska förvaltas. För närvarande antikvarie på Kungliga Myntkabinettet. Ledamot i redaktionsrådet för FokusKinas tidskrift, medverkar i ”framtidsgruppen” och även engagerad i att marknadsföra prenumerationer på FokusKinas tidskrift.

John Alfredsson, Göteborg
Intresset för Kina väcktes 2013 när han och en kompanjon gjorde affärer med en grossist i Kina och snabbt beslöt flyga dit. Studerade kinesiska ett år i Guilin och fortsatte en termin i Shenzhen. Började hösten 2015 på Handelshögskolan i Göteborg på ekonomiprogrammet med inriktning på kinesiska samtidigt som han deltidsjobbar på Nordeas internetsupport. Hela klassen från Handels ska hösten 2017 studera kinesiska i Shanghai i fyra månader och göra företagsbesök. Är en av fyra som delar på föreningens ungdomsresestipendium 2017. Aktiv i den grupp som ska diskutera lokalavdelningarnas verksamhet, samt aktiv på sociala media. Studerade kinesiska ett år i Guilin och fortsatte en termin i Shenzhen.

Kerstin Andersson, Landskrona
Läst östasienkunskap och kinesiska i Lund. Studerat kinesiska, kalligrafi och kinesiskt tuschmåleri i Taipei, Taiwan. Första besöket i Folkrepubiken Kina 1980. Färdledare för resor till Kina på heltid i 30 år och för Hemslöjdsresor sedan mitten av 1990-talet. Kurser och föredrag på olika platser under de senaste 30 åren. Gjort en utställning om kinesisk medicin för Landskrona museum. Utbildad qigonginstruktör. Medlem i föreningen sedan 1979. Ansvarig för kontakter med förmedlingsföretag och andra som beställer prenumerationer på FokusKinas tidskrift. Även aktiv i gruppen för medlemsresor. Ordförande i lokalavdelningen i Skåne.

Mikael Anveden, Stockholm (Vasastan)
Intresserad av Kina sedan studietiden efter utbytesstudier i Beijing, Shanghai och Hongkong. Jobbar på bank och har under en period arbetet i Shanghai med svenska dotterbolag i Kina som kunder. Uppvuxen i Falun men numera stockholmare. Medlem sedan 2005 och aktiv i Stockholmsavdelningens styrelse sedan 2011 där han nu är ordförande. Aktiv även med hemsidan och den grupp i styrelsen som diskuterar lokalavdelningarnas verksamhet. Ansvarig för sociala media.

Per Camenius, Stockholm (Vasastan)
Medlem i föreningen sedan 1973, då aktiv i lokalavdelningen i Uppsala. Fil kand i historia och statskunskap. Anställdes 1974 på Svensk-kinesiska vänskapsförbundets expedition i Stockholm. Styrelsemedlem och/eller aktiv i föreningen sedan dess. Startade 1978 Svensk-kinesiskas Resebyrå och 2003 Kinaresor. Även startat Hemslöjdsresor och Historiska Resor. Mångårig medlem i Sweden-China Trade Councils styrelse. Ordförande i föreningen 2009-13. Nu bl a kassör och vice ordförande. Kommer under sommaren att lansera vårt nya digitala nyhetsbrev.

Anders Edler, Lund
Medlem sedan 1970-talet. Styrelsemedlem i Skåneavdelningen sedan 1980-talet och sedan mars 2018 ordförande i Skåneavdelningen. Medlem i centrala styrelsen sedan 1980-talet, vice ordförande några år och ordförande 2005-2009. Tidigare ansvarig för medlemsresorna. Varit färdledare till Kinas alla hörn och även till Kinas grannländer under ca 150 resor. Fil lic i zoologi. Varit lärare i naturvetenskapliga ämnen.

Johan Fresk, Stockholm (Vällingby)
Har studerat kinesiska och centralasiatiska turkspråk som uzbekiska och uiguriska och är intresserad av Kinas historia och politik men också minoriteternas förhållanden och historia, speciellt uigurernas. Arbetar som biträdande studierektor vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier vid Stockholms universitet och sysslar bland annat med planeringen av kurser i kinesiska och om Kina. Har suttit i Svensk-kinesiska föreningens/FokusKinas styrelse sedan 2015 och är fr o m nummer 2-2014 redaktör för Kinarapport/FokusKinas tidskrift.

Rickard Gustavsson, Uppsala
Har sedan gymnasietiden ett starkt intresse för Kina, i synnerhet traditionell kinesisk kultur. Påbörjade kandidatstudier i kinesiska vid Uppsala universitet och fortsatte med mer avancerade studier vid Leiden University i Nederländerna. Masterexamen i Kinastudier 2016, studierna inriktats på kinesisk filosofi och filologi. Har studerat tre år i Kina, två år i Peking och ett år i Jinan. Siktar nu mot en forskarutbildning i sinologi. Tillämpar och utvecklar sina Kinakunskaper bl a genom att vara ordförande för föreningens avdelning i Uppsala. Ny i styrelsen. Deltar i gruppen som diskuterar avdelningarnas verksamhet och även gruppen för skol- och utbildningsområdet, samt aktiv på sociala media.

Emma Håkansson Lundhag, Stockholm (Spånga)
Flyttade till Peking direkt efter gymnasiet och började studera mandarin. Efter det fått stipendier som möjliggjort studier i Kina och Taiwan och lett till att hon snart har en kandidatexamen i kinesiska samt en i statsvetenskap. ”Eftersom jag är relativt ny i föreningen har det tagit mig ett tag att förstå hur den drivs och det är först på senare tid som jag kommit med i den grupp som ska jobba med sociala medier.” Ska även vara aktiv inom skol- och utbildningsgruppen.

Lars-Olof Pehrsson, Sollentuna
Blev redan som pojke intresserad av allt som låg långt borta. Helst på andra sidan jordklotet. Intresset för Kina började med Sven Hedin. Läste allt han och andra skrivit om Kina. Det tog lång tid innan han gjorde första resan till Kina, men det skedde ändå redan 1969! Kulturrevolutionen var ett faktum. Svårt att få kontakt med kineserna. ”Skulle jag vilja åka tillbaka till detta märkliga land? Men mina tveksamheter ändrade sig snabbt.” Har sedan i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i den svenska exportindustrin. Besöken i Kina blev så många att han tappat räkningen. Startat företag och etablerat produktion. Kina blev och är fortfarande, nu som pensionär, en del av hans vardag. Med i ”framtidsgruppen”.

Göran Reitberger, Täby
Civilingenjör och civilekonom. Konsult som hela livet arbetat med innovationsfrågor och entreprenörskap. Adjungerad professor vid KTH 2008-11. Analyserat, lett och deltagit i många förändrings- och utvecklingsarbeten. Stort antal uppdrag åt universitet, företag och organisationer, även internationellt. Vistats och rest mycket i Kina och Singapore. Mycket aktiv körsångare, turnerat och givit konserter över hela världen, flera gånger i Kina. Bidrog mycket aktivt i återuppbyggandet av Svensk-kinesiska Resebyrån efter massakern på Himmelska fridens torg 1989 (då alla kinaresenärer bokade av sina resor). Varit revisor i föreningen. Ny i styrelsen, kommer att ha övergripande ansvar för medlemsvärvning.

Inger Ruggiu, Stockholm (Södermalm)
Har jobbat inom resebranschen sedan 1973, började på Finnair i New York. Kom i kontakt med Kina 1995 genom arbetet. Mångårig medlem i föreningen. Har arbetat på China Travel, Svensk-kinesiska Resebyrån, Lotus Travel, Kinaresor och Grand Tours som säljare och reseproducent men också med marknadsföring och katalogproduktion. 2005-14 jobbade hon även med tre av arrangörernas hemsidor. Lett gruppresor till Kina, gjort arbets- och studieresor och rest på egen hand. Läst kinesiska på Komvux, sett i princip alla kinesiska filmer och läst alla böcker om Kina som kommit på svenska sedan 90-talet och varit en trogen åhörare på föreläsningar om Kina. Ny i styrelsen där hon utsetts till redaktör för hemsidan och medlem i gruppen för medlemsresor.

Susanna Sjögren, Sollentuna
Bor med make och 10-årig dotter, adopterad från Chongqing. Besöker Kina varje år och har många goda vänner där. Är lärare i kinesiska (samt svenska, engelska och svenska som andraspråk) och undervisar på högstadiet på Ulriksdalsskolan i Solna (idag enbart i ämnet kinesiska). Ordförande för Lärarnas Riksförbund i Solna samt ledamot i Lärarnas Yrkesetiska Råd. Driver projektet ”Kinesiska i Solna”, bland annat ett samarbete med en skola i Chaoyang-distriktet i Peking. Aktiv för att värva adoptionsfamiljer som medlemmar samt inom skol- och utbildningsgruppen.

Per Wadman, Stockholm (Kungsholmen)
Rektor på Kista grundskola. Varit vice ordf för Lärarnas Riksförbund, LR. Grundlade sitt Kinaintresse med läsning av olika reseskildrare från svunnen tid redan på gymnasiet. Gjorde första resan till Kina 1978. Arbetade på 80- och 90 talet under somrarna som färdledare för resor till Kina, planerade och ledde även medlemsresor. Intresset för Kinas historia, samhälle och politik är obrutet sedan gymnasietiden. Var under fem år vice ordförande i föreningen och ledde det dåvarande arbetsutskottet och expeditionen. Gjorde sedan paus men har återkommit till styrelsen, är vice ordförande, aktiv i ”framtidsgruppen” och gruppen för skola och utbildning.

Michael Wang, Uppsala
Civilingenjör och teknologie licentiat. Har arbetat med elektronik, acceleratorer, rymd, telekommunikation, pacemaker och solceller. Född i Kina och intresserad av Kinas historia och kinesisk kultur. Har varit ordförande i lokalavdelningen i Uppsala. Har varit med och arrangerat föredrag och andra aktiviteter för lokalföreningen i ca 20 år. Med i gruppen som diskuterar lokalavdelningarnas arbete.

Marianne Wikström, Stockholm
Blev medlem i föreningen 1985 och reste på sin första långa rundresa genom Kina. Har varit medlem sedan dess, även om hon då bodde i Spanien. Har sedan varit med i styrelsen cirka 10 år. Dessutom några år i Stockholmsavdelningens styrelse. Ansvarar för medlemskontakt och info-adressen samt håller koll på det som hamnar i postboxen. Aktiv i den grupp inom styrelsen som diskuterar vilka medlemsresor som ska arrangeras.

Suppleanter

Eva Ekeroth, Lund
Förläggare, översättare, författare. Tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Peking, representerande Kulturdepartementet. Innan dess: press-, kultur- och informationsansvarig vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai. Flyttade tillbaka till Sverige 2015 efter 17 konsekutiva år i Kina. Driver förlaget Chin Lit. Ny i styrelsen, kommer vara aktiv med medlemsvärvning och att marknadsföra prenumerationer.

Paul M. Grahn, Helsingborg
Tidigare lärare i medie- och grafisk kommunikation i Umeå. Första resan till Asien 1973. Har sedan dess specialstuderat Tibets historia, kultur och utveckling och byggt upp en omfattande samling tibetlitteratur. Besökte Tibet första gången 1986, utan tvekan den svensk som besökt Tibet flest gånger. Har bl a fyra gånger gjort den krävande pilgrimsvandringen runt berget Kailash. Bosatt i Peking 2005-2008. Har lett hundratalet resor till Kina, Tibet, Nepal, Indien, Bhutan och Hongkong. Mångårig medlem i föreningen. Ny i styrelsen, nybliven ansvarig för medlemsresor , ska även vara aktiv inom skol- och utbildningsområdet.

Föreningens Stadgar

Lokalavdelningar

Stockholm

Ordförande  Mikael Anveden
Ledamöter  Yusie Rundkvist Chou, Maria Lindskog-Krasznai, Marika af Winklerfelt, Susanne Johnsén
Suppleanter  Emma Håkansson, Nick Andersson, Johan Backholm
Revisorssuppleant 
Carin Öhman
e-post  stockholm@fokuskina.se

Göteborg

Ordförande  Tomasz Cieslak
Ledamöter 
Yani Liu, John Alfredsson, Julia Yin, Ulf Rothmyr
Suppleant 
Franco Lazzari
Revisor 
Birger Rockler

Skåne

Ordförande Kerstin Andersson
Vice ordförande Bertil Lundahl
Kassör Ingrid Monthán
Sekreterare Pia Wiberg
Ledamöter
Anders Edler, Ingemar Ottosson, Patrik Andersson
Revisor 
Louise Wikman
Revisorssuppleant 
Kerstin Ponnert
e-post
skane@fokuskina.se

Uppsala

Ordförande  Rickard Gustavsson
Sekreterare  Joel Gordon Hultsjö
Kassör  Peter Söderlund
Ledamöter  Albin Geijer, Michael Wang, Axel Grönberg, Olle Dahlstedt
Revisor  Christer Berglund
Revisorssuppleant 
Anders Blomqvist
e-post uppsala@fokuskina.se