FokusKinas tidskrift

 

kr_bannerFK

FK4-18december

 

FK4-december

Innehållsförteckning från FokusKina #4 2018

Föreningen FokusKinas tidskrift (f.d. Kinarapport) vänder sig till alla som är intresserade av Kina. Detta är den enda tidskrift i Sverige som fokuserar på Kina och många av Sveriges mest Kinakunniga skribenter medverkar. Tidskriften är en skattkammare fylld med information, kunskap och insikt om vad som händer i Kina idag, och om den gamla kultur och tradition som dagens explosiva utveckling bygger på.

Föreningen FokusKinas tidskrift speglar de stora politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som sker i dagens Kina. Aktuella analyser varvas med tillbakablickande artiklar som lyfter fram delar av en lång och fascinerande historia. Här finns texter om historia, arkeologiska fynd, konst, musik, litteratur, politik, samhällets förändringar, adoption och miljöfrågor liksom intervjuer, recensioner och artiklar om matkultur med recept samt en återkommande språkspalt.

Föreningen FokusKinas tidskrift utkommer med fyra nummer per år. #1-3 är på 32-48 sidor, #4 omfattar hela 100 sidor.

Redaktör 1998-2004 var författaren och föreningens tidigare ordförande Cecilia Lindqvist. Hon efterträddes 2004 av Bertil Lundahl, fil.dr. i sinologi och tidigare lärare och forskare vid Institutionen för östasiatiska språk i Lund. Bertil Lundahl avgick 2013 och efterträddes av Peter Söderlund, Uppsala.

I början av 2014 tog Johan Fresk över som redaktör. Till vardags arbetar han som biträdande studierektor och kursadministratör vid ämnet kinesiska på Stockholms universitet. Hans önskan är att göra en tidning som speglar Kina utifrån olika infallsvinklar och som blandar gammalt och nytt, stort och smått, bekant och obekant. Han har själv studerat kinesiska men också turkspråk. För Johan Fresk är det därför naturligt att också Kinas minoriteter skall få plats i tidningen. I takt med Kinas ökande betydelse och inflytande i världen känns det också angeläget för honom att belysa kinesiska kontakter med andra länder och kulturer samt följder och konsekvenser av dessa möten.

Föreningen FokusKinas tidskrift utges med stöd av Statens Kulturråd och är medlem i FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, är representerad i Kulturtidskriftskatalogen samt deltar i Nätverkstan Ekonomitjänsts kommissionsförsäljning.

Redaktionen

Redaktör Johan Fresk
Ansvarig utgivare Christina Nygren
Redaktionsråd Eva Aggeklint, Per Camenius, Johan Fresk, Si Han, Christina Nygren (sammankallande), Per Wadman och Håkan Wahlquist
e-post: redaktionen@fokuskina.se
Medlemsärenden: medlemsregistret@fokuskina.se
Prenumerationsärenden: prenumerationer@fokuskina.se
Postadress: FokusKina, Box 6071, 102 31 Stockholm

Återförsäljare

Göteborg
Nätverkstan Ekonomitjänst, Heurlins plats
Spättans Antikvariat, Andra Långgatan 49

Karlshamn
Antikvariat Bode Carlshamn, Ronnebygatan 15

Malmö-Lund
Tidskriftsbutiken, Södra Förstadsgatan 18, Malmö

Stockholm
Bokförlaget Tranans butik, Wollmar Yxkullsgatan 5

Sundsvall
Sundsvalls Tobaksaffär, Storgatan 20b

Sunne
Direkten Sunne, Järnvägsgatan 17

Piteå
Kulturtidskrifter, Magnus Norberg, Stapelvägen 5, 944 72 Piteå