”I krig är inget för bedrägligt”

talesätt 20001

 

I Kina finns många talesätt som rör krig och stridsstrategi. Bing bu yan zha är ett av dem. Talesättet lär ha sitt ursprung från ett uttalande av general YuXu under östra Handynastin (25-220). Kejsar An, som regerade 106-125, och den verkliga regenten änkekejsarinnan Deng beordrade år 115Yu Xu till garnisonen iWuduregionen för att slå tillbaka mot Qiangfolket i nordväst. De hade startat ett uppror och försökte invadera det kinesiskainlandet (dagens Gansuprovins). Rebellerna fickveta att general Yuvar på väg med 3 000 soldater och bestämde sig för att överfalla de kejserliga trupperna i ett bakhåll i bergspasset Xiaoshan. Generalen nåddes emellertid aven hemlig rapport om rebellernas plan och stoppade sina trupper från att gå framåt. Han uppdrog åt lokalbefolkningen att sprida information om att kejsaren skulle sända fler trupper. Rebellerna trodde på det de fickhöra, avblåste bakhållet och drog sig tillbaka från sina positioner. YuXu kunde passera bergspasset där rebellerna hade uppehållit sig och begav sig mot Gansu. Kejsarens trupper marscherade därpå framåt i rask takt, mer än 5 mil om dagen, och general YuXu gav order till soldaterna att de skulle se till att lämna efter sig spår avtillfälliga eldplatser i ökande grad för att ge rebellerna en uppfattning om att armen fick ständig förstärkning avtrupper. Vid ankomsten till staden iWudu hade YuXu färre än 3 000 soldater. Eftersom rebelltrupperna hade över 10 000 män och kejsarens soldater endast var en tredjedel så många undvek YuXu till att börja med en direkt konfrontation med rebellerna, YuXu märkte dock efter några dagar att anfallet från Qiangstyrkorna mattades av.Han beordrade då sina soldater att börja använda svaga pilbågar för att lura rebellerna att komma närmare. Qiangstyrkorna lät sig bedras och gick till anfall varpå YuXu gav order till sina styrkor att använda de kraftigare pilbågarna igen för att slå ut officerarna hos qiangqarrnen, vilket lyckades. För att vidmakthålla illusionen om en större kinesisk styrka lät YuXu sina soldater marschera ut genom stadens östra port i en lång kolonn för att återvända via den norra porten. Där bytte soldaterna uniform till en annan färg och marscherade ut igen och in genom en annan stadsport, allt för att förvirra qiangbefälhavaren. YuXu var känd för att använda sig avovanlig krigsstrategi och när en avgeneralens medhjälpare frågade vilka principer han följde svaradeYuXu: ”I krig är inget för bedrägligt”.
I Sverige motsvaras detta talesätt snarast avuttrycket ”I krig och kärlek är allt tillåtet” med meningen att allt som kan bidra till att en motståndare eller rival besegras är tillåtet, på 1600-talet uttryckt som ”Allt är lovligt i kärlek och krig”. På danska finns motsvarande: ”I krig og kserlighed gxlder alle kneb” och på engelska ”All’sfair in love and war”. Text Christina Nygren