”I krig är inget för bedrägligt”

talesätt 20001

ITalesätt bild gubbe Kina finns många talesätt som rör krig och stridsstrategi. Bing bu yan zha är ett av dem. Talesättet lär ha sitt ursprung från ett uttalande av general Yu Xu under östra Handynastin (25-220). Kejsar An, som regerade 106-125, och den verkliga regenten änkekejsarinnan Deng beordrade år 115 Yu Xu till garnisonen i Wuduregionen för att slå tillbaka mot Qiangfolket i nordväst. De hade startat ett uppror och försökte invadera det kinesiska inlandet (dagens Gansuprovins). Rebellerna fick veta att general Yu var på väg med 3 000 soldater och bestämde sig för att överfalla de kejserliga trupperna i ett bakhåll i bergspasset Xiaoshan.

Generalen nåddes emellertid av en hemlig rapport om rebellernas plan och stoppade sina trupper från att gå framåt. Han uppdrog åt lokalbefolkningen att sprida information om att kejsaren skulle sända fler trupper. Rebellerna trodde på det de fick höra, avblåste bakhållet och drog sig tillbaka från sina positioner. Yu Xu kunde passera bergspasset där rebellerna hade uppehållit sig och begav sig mot Gansu.

Kejsarens trupper marscherade därpå framåt i rask takt, mer än 5 mil om dagen, och general Yu Xu gav order till soldaterna att de skulle se till att lämna efter sig spår av tillfälliga eldplatser i ökande grad för att ge rebellerna en uppfattning om att armen fick ständig förstärkning av trupper. Vid ankomsten till staden i Wudu hade Yu Xu färre än 3 000 soldater. Eftersom rebelltrupperna hade över 10 000 män och kejsarens soldater endast var en tredjedel så många undvek Yu Xu till att börja med en direkt konfrontation med rebellerna.

Yu Xu märkte dock efter några dagar att anfallet från Qiangstyrkorna mattades av. Han beordrade då sina soldater att börja använda svaga pilbågar för att lura rebellerna att komma närmare. Qiangstyrkorna lät sig bedras och gick till anfall varpå Yu Xu gav order till sina styrkor att använda de kraftigare pilbågarna igen för att slå ut officerarna hos qiangarmén, vilket lyckades. För att vidmakthålla illusionen om en större kinesisk styrka lät Yu Xu sina soldater marschera ut genom stadens östra port i en lång kolonn för att återvända via den norra porten. Där bytte soldaterna uniform till en annan färg och marscherade ut igen och in genom en annan stadsport, allt för att förvirra qiangbefälhavaren. Yu Xu var känd för att använda sig av ovanlig krigsstrategi och när en av generalens medhjälpare frågade vilka principer han följde svarade Yu Xu: ”I krig är inget för bedrägligt”.

I Sverige motsvaras detta talesätt snarast av uttrycket ”I krig och kärlek är allt tillåtet” med meningen att allt som kan bidra till att en motståndare eller rival besegras är tillåtet, på 1600-talet uttryckt som ”Allt är lovligt i kärlek och krig”. På danska finns motsvarande: ”I krig og kaerlighed gaelder alle kneb” och på engelska ”All’sfair in love and war”.

Text Christina Nygren

Fler inlägg