Clowner med tio tusen färdigheter

clown2
Text Christina Nygren
FokusKinas Tidskrift #1 2018

Clowner utan gränser är en internationell ideell organisation som skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att ”sprida skratt på de ställen i världen där skrattet tystnat”. Organisationens vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer. Man arbetar med att sprida skratt, glädje och hopp och använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige hjälper det till att öka kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen.

Det svenska Clowner utan gränser startades 1996 av Nalle P. Laanela som blivit inspirerad av den ursprungliga spanska organisationen Payasos sin fronteras, som i sin tur inspirerats av Läkare utan gränsers arbete. Men personerna inom Clowner utan gränser världen över tror att människor behöver mer än mat, vatten och mediciner för att överleva på längre sikt. Med hjälp av musik, jongleringsbollar, käglor, poi, humor och engagemang arbetar de ideellt för en bättre och humanare värld. Förutom föreställningar och turnéer arbetar man också med två utbildningsstrategier: att utbilda utbildare samt att utbilda barn och ungdomar.

clown 4

Idag finns Clowner utan gränser bl.a. i Spanien (Payasos sin fronteras), Sverige (Clowner utan gränser), Frankrike och Kanada (Clowns sans Frontières), Belgien (Clowns and Magicians without Borders), Tyskland (Clowns ohne Grenzen), Sydafrika (Clowns without Borders) samt USA (Clowns without Borders).

Clowner med tio tusen möjligheter i Kina
Målet är att på sikt skapa en officiellt auktoriserad kinesisk avdelning av Clowner utan gränser i Kina – att det ska finnas en organisation som anordnar spelning, samordnar träning för artister och sprider tanken att scenkonsten inte behöver vara kommersiell.

clown 3

Björn Dahlman driver sedan 2015 ett projekt i Kina med Clowner utan gränser i Kina där han främst spelat för barn till migrantarbetare i Shanghais förorter, men även på barnhem, för barn till prostituerade, på barnsjukhus och för döva barn och barn med autism. Föreställningar i Shanghai, Peking, Jinan, Yangzhou och Xian har sedan 2015 nått ut till mer än 10 000 barn. En lokal NGO med namnet Wanneng xiaochou (Clowner med tio tusen färdigheter) startade 2017 och har som motto att ”använda skratt för att förändra världen” eftersom ”clowner kan göra vad som helst”. Projektet har fått viss uppmärksamhet i kinesisk teve och omskrivits flera gånger i olika tidskrifter. I mars 2018 åker Björn Dahlman tillbaka till Kina för ytterligare en turné.

Den västerländska clownen existerar nästan inte i Kina. Clownkonsten utövas knappast annat än av utländska artister på gästspel och det undervisas inte om detta vid teaterakademierna. Därför har det varit ett enormt tryck på Björn Dahlmans workshops. Han samarbetar också med lokala artister, skådespelare inom den traditionella teatern, historieberättare, jonglörer och magiker.

clown 5 (2)nga av dagens unga skådespelarstudenter i Kina ger ofta uttryck för drömmar om att ta teatern ut på landsbygden, till fattiga delar av landet, men saknar verktygslådan och kunskapen om hur detta sker organisatoriskt och rent konstnärligt (hur gör man en föreställning som inte har de stora teatrarnas resurser, scenografier, ljussättningar etc.). Clownkonsten är ett svar på den frågan, och kan vara en inspirationskälla även för skådespelare som inte nödvändigtvis vill uppträda med en röd näsa.

Mer information på: http://www. skratt.nu

 

clown 6

Fler inlägg