Språkspalten: Varför kallas Guangzhou också för getternas stad?

book

Kinesiska språkspalten är ett enkelt och opretentiöst sätt för dem som vill träna lite kinesiska. Vi kommer att presentera två dialoger i varje nummer av Kinarapport. Den första dialogen är på nybörjarnivå och den andra är på medelnivå. Mycket nöje!


广州为什么又叫羊城

说起广州,大家都知道,她是中国南方美 丽的城市。她屹立在南海之滨,珠江之 畔。这里一冬无雪,四季花香。 广州又叫羊城, 这是为什么呢?这里有 一段优美动听的传说。在很早以前, 有 五位仙子来到今天广州这个地方。他们穿 着不同颜色的衣服,骑着不同毛色的山 羊,羊嘴里衔者饱满的金色稻穗。仙人们 一到广州,就从羊口中取下稻穗交给地 方官,请他转送给当地老百姓,并祝愿 说:“愿此阛阓,永无饥馑”。
sprak_gz02

Varför kallas Guangzhou också för getternas stad?

Såsom alla vet är Guangzhou en vacker stad i södra Kina. Den vetter mot Sydkinesiska sjön och är belägen längs Pärlflodens stränder. Här snöar det aldrig på vintern och blommorna blommar året runt.
Men varför kallas Guangzhou också för getternas stad? Det finns en söt legend om det.
En gång för länge sedan red fem älvor, bärandes olikfärgade kläder, ridandes fem olikfärgade get- ter, var och en med en full gyllene vippa av ris i sin mun, till den plats där Guangzhou ligger idag. Så snart som de kom fram tog älvorna vipporna av ris från getternas munnar för att överlämna dem till den lokale guvernören och bad honom
att fördela vipporna till den lokala befolkningen. De uttalade också önskan: ”Må denna plats aldrig lida av svält”.


Lyssna på dialogen. Texten läses av Yi-Ting Chen.


Guǎngzhōu wèishénme yòu jiào Yángchéng

Shuōqǐ Guǎngzhōu, dàjiā dōu zhīdào, tā shì Zhōngguó nánfāng měilìde chéngshì. Tā yìlì zài nánhǎi zhī bīn, Zhūjiāng zhī pàn. Zhèli yì dōng wú xuě, sì jì huā xiāng.
Guǎngzhōu yòu jiào Yángchéng, zhè shì wèishénme ne? Zhèli yǒu yíduàn yōuměi dòngtīng de chuáns- huō. Zài hěn zǎo yǐqián, yǒu wǔwèi xiānzǐ láidào jīntiān Guǎngzhōu zhège dìfang. Tāmen chuānz-
he bùtóng yánsè de yīfu, qízhe bùtóng máosè de shānyáng, yáng zuǐli xiánzhe bǎomǎnde jīnsè dàosuì. Xiānrénmen yí dào Guǎngzhōu, jiù cóng yáng
kǒu zhōng qǔxià dàosuì jiāogěi dìfāngguān, qǐng
tā zhuǎnsònggěi dāngdì lǎobǎixìng, bìng zhùyuàn shuō: ”Yuàn cǐ huánhuì, yǒng wú jījǐn“.

Markering av kinesiskans toner

Numera används latinska bokstäver för att transkribera
ljudvärdet av kinesiska tecken.
Detta system kallas pinyin och det anger de fyra standardkinesiska tonerna med speciella tecken.

I exemplen nedan visas hur respektive ton markeras tillsammans med bokstaven a.

  • Den första långa höga tonen: ā
  • Den andra stigande tonen: á
  • Den tredje fallande och stigande tonen: ǎ
  • Den fjärde fallande tonen: à

Om ett ord saknar tonmarkering betyder det att ordet är
obetonat.

Fler inlägg